Inför 2018-års IronTrail

Inför nästa års Iron Trail har vi valt att inte ha någon vätskestation vid Hembygdsgården. Den sista vätskekontrollen 2018 kommer att vara den vid Hultets Friluftsgård. Kartor och banbeskrivningar är uppdaterade!