Bilder från banan

Fler bilder finns på Instagram under #sweitm