Information inför start

Här lite kompletterande information inför start:

  • Vi rekommenderar att ni tar med en mobiltelefon så att ni kan ringa 112 eller tävlingsledningen i nödfall. Det är dock inte obligatoriskt. Deltagande sker på egen risk.
  • Om ni ser er tvungna att bryta – meddela detta på närmaste vätskekontroll alternativt ring och meddela tävlingsledningen på 073-622 54 55. Vi har en kö-löpare som kontrollerar att inte någon blir lämnad kvar längs banan.
  • Vi har inte fått tillstånd att stoppa vägtrafiken längs banan. Vanliga trafikregler gäller. Man bör vara särskilt försiktig då man korsar väg 26. Detta sker precis efter vätskekontrollen Sjöändan vid 26 km på marathonbanan och strax efter 15 km på 24k banan. Vi har varningsskyltar längs väg 26 som anger att tävling pågår.
  • Vid starten kommer vi ha en ledarcyklist som visar vägen ut ur staden. Man springer här mestadels på cykelbana.
  • På vägen in mot målet i Kristinehamn kommer övergångsställen att passeras. Vanliga trafikregler gäller dvs bilar ska stanna.
  • Banan är markerad med orange ledmarkering på träd och stolpar, orange snitsel samt orangea romber. Kompletteringsskyltar med pilar och irontrailloggan finns också längs banan där tveksamheter finns.
  • Avståndsskyltar finns längs banan.
  • Vätska finns att fylla i eget vätskebälte/rygga på samtliga vätskestationer.
  • Toalett finns att tillgå vid vätskestationen i Hultet.
  • Allt som tas med ut på banan ska med tillbaka, dvs ingen nerskräpning!