2023

Det är ännu oklart om IronTrail kommer att arrangeras i sitt originalutförande 2023. Ett stort arrangemang för en liten klubb kräver mycket engagemang och arbete. Besked kommer inom kort.