Ännu mer bilder

Vi har nu lagt ut ytterligare bilder från tävlingsdagen på hemsidan under fliken ”bilder”. Tack till Berndt Magnusson och Lars Krukkenberg som tagit bilderna.