Banor i GPX format

Vi har gjort några små justeringar av banorna. De slutgiltiga bansträckningarna finns nu tillgängliga som GPX-filer för den som är intresserad. Maila oss på info@irontrail.se så skickar vi de filer du vill ha. Banan för Irontrail marathon mäter 42.2 km och Irontrail 23k är 23.8 km.