Om Järnleden

Järnleden är en unik vandringsled i järnets spår. Det var Gustav Vasa som insåg Berglagens strategiska betydelse och gav order om att bygga en transportled för järnet och det var hans son hertig Karl som fick allt genomfört. Järnleden var järnets väg till Vänern som också drev fram Kristinehamns stadsbildning 1642, och Kristinehamn var från 1700-talets mitt och 100 år framåt centrum för Bergslagens järnexport.

Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet, då de tidiga järntransporterna sökte sig från Bergslagen ner mot Väner-kusten.  Leden följer järnets väg till Vänern och går genom ett varierat landskap förbi små tjärnar, över myrmarker, genom skog och betesmark och längs gammal landsväg. Den omgivande skogen är mestadels barrskog med en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog.
På Järnleden passerar du flera historiska platser och sevärdheter, som två före detta järnbruk och en fornborg från järnåldern. Du skymtar ett herrgårdsområde med djupa historiska anor och ser det säregna Österviks kapell. Leden är utmärkt med orange skyltning och är en kvalitetssäkrad Värmlandsled.

Mer information om Järnleden finns på:

http://www.visitkristinehamn.se/sv/jarnleden