Sweden IronTrail Marathon byter tävlingsdatum 2017!

Det är svårt att hitta ett datum då vår tävling inte krockar med någon annan tävling.
Arrangörsgruppen ska i dagarna ha ett möte då nästa års datum ska fastställas.